Neftimizi kimlər alır?

Azərbaycan neftini hansı şirkətlər alır? Hasilat Sənayesində Şəffaflığın (HSŞ) 2016-ci il hesabatında həmin şirkətlərin adını açıqlayıb.

Sözügedən hesabata istinadən SOCAR-a və dövlətin payına düşən  xam neftin son alıcıları, satış həcmi barədə məlumat verir.

Qeyd edək ki, 2016-cü neftdən gələn gəlir 5.5 milyard dollar təşkil edib.

Şirkətlər                                  barell\xam neft                    məbləğ (ABŞ dolları)             

BP    (Böyük Britaniya)                 3 891 017,88                      181 180 136,84

BPCL   (Hindistan)                        4 943 692,83                      216 167 901,24

CEPSA (İspaniya)                          1 842 501,03                       63 550 279,25

CPC (Caspian Pipeline

 Consortium)                                19 923 856,11                      880 839 774,81

ENI (İtaliya)                                   7 379 720,03                         305 761 122,39

EXXON (ABŞ)                                 14 552 734,15                      631 780 758,85

GLENCORE (İsveçrə)                    5 285 836,00                         239 131 021,03

GUNVOR (Kipr)                           2 049 474,74                           92 294 780,13

INA (Almaniya)                             2 023 844,51                         96 866 355,65

IOCL                                               2 316 165,77                           116 384 647,39

KPI                                                 2 046 343,14                           100 381 124,94

OMV (Avstriya)                           2 025 716,75                               86 183 711,61

Phillips                                          66 1 941 651,51                        70 153 767,95

PAZ Oil                                              4 353 054,26                         190 193 637,89

Petco (İsveçrə)                                2 099 478,98                         74 604 775,15

Petrogal (Poruqaliya)                   5 862 489,25                           246 572 530,43

PKN ORLEN                                         4 438 609,10                       179 941 714,69

ROSNEFT (Rusiya)                        1 311 795,37                              53 663 542,16

SARAS (İtaliya)                             5 028 044,89                               219 948 152,56

SHELL (Hollandiya)                     1 972 517,64                                 87 191 357,50

STIR                                               4 751 799,31                                 219 394 295,60

SUNCOR (Norveç)                      1 314 525,32                                   61 008 794,56

TOTALERG (İtaliya)                   3 976 586,20                                   170 467 508,45

TOTSA                                         10 460 013,43                                 421 102 315,69

UNIPEC                                        2 984 014,91                                  141 426 292,55

Digərləri                                    8 599 984,22                                    384 746 502,87