Konstitusiya məhkəməsinin qərarının mahiyyəti hüquqi yox, siyasidir - Ekspert

Konstitusiya məhkəməsinin qərarının mahiyyəti hüquqi yox, siyasidir - Ekspert

Konstitusiya Məhkəməsi 21 sentyabr tarixində bankların xeyrinə qərar çıxardı.

 

Qərarda deyilir ki, Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsinin mənasına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının pul vahidi olan manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsinin dəyişməsinin tərəflər üçün gözlənilməz hesab edilmədiyini və borc alanın krediti xarici valyutada götürməklə maliyyə riskini öz üzərinə götürdüyünü nəzərə alaraq, manatın məzənnəsinin dəyişməsi şəraitin əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsi kimi qiymətləndirilə bilməz.

 

Mövzununəhəmiyyətini nəzərə alaraq suallarımızı iqtisadçıya və hüquqşünasa ünvanladıq:

Facebook