"İçərişəhər" in məscidləri - Fotolar

Şah məscidi Şirvаnşаhlаr Sаrаyı Kоmplеksinə dахildir. (1441-42 illər)

“Bəylər” məscidi və minarə XVIII əsr.

Məhəmməd məscidi və minarə 1078-1079

1899-cu ildə Bakı milyonçusu Hacı Şeyxəli ağa Dadaşov tərəfindən tikilmişdir.

Məktəb-məscid 1646 - 1647-ci illər.

"Aşur" məscidi 1169-cu il

Məscid qalıqları 1646-1647

Seyid Murtuza Yahya məscidi, XVI əsr

“Cümə” məscidi və minarə XIV-XIX əsrlər.