BDU-ya yeni rektor Nәrgiz Paşayeva tәyin edildi

Bakı Dövlәt Universitetinin yeni rektoru Nәrgiz Paşayeva olacaq. Bu barәdә  redaksiyamıza BDU-dakı mәnbәlәrdәn mәlumat daxil olub. Mәlumata görә, Nәrgiz Paşayevanın BDU-ya rektor tәyin edilmәsi haqda prezident sәrәncamı artıq hazırdır. Sәrәncam hәlә elan edilmәsә dә, BDU-nun rәhbәrliyinә daxil olan şәxslәr bu barәdә mәlumatlandırılıb.

Azadliq.info