Azərbaycanda kişilər də atalıq məzuniyyəti götürə bilər

Azərbaycanda Əmək Məcəlləsi haqqında qanunda qadınlar kimi kişilərin də atalıq məzuniyyətinə çıxmaq hüququ var:

Maddə 130. İşçilərin xahişi ilə verilən ödənişsiz məzuniyyətlərin müddətləri.

İşçilərin xahişi ilə bir iş ilində aşağıdakı hallarda və müddətdə ödənişsiz məzuniyyətlər verilir:

b) arvadları doğuşla əlaqədar məzuniyyətdə olan kişilərə — 14 təqvim gününədək;

Təbii ki, bu məzuniyyətə müəllimlər də şamil edilir.  Lakin  onlar buna maraq göstərmir və onlara verilən hüquqdan istifadə etmirlər.